אל על - Media Eaters מדיה איטרס

אל על

פונט קריאה
רקע לבן
נווני אפור
ניגודיות גבוהה
הגודל טקסט